Alicja Lisicka
Anna Nowak
Elena Szyriajewa
Józef Wilkoń
Kazimierz Czuba
Pojedyncze Prace
Stanisław Sudnik
Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka
Tadeusz Szypowski
Wojciech Ryłko
Zbigniew Sawaryn
Zofia Pająk
Show More

 

Prace  Pań: Zofii Pająk, Bożeny Kośli, Danuty Szałapskiej, Haliny Wojciechowskiej, Heleny Musiał,  Mirosławy Dudy, Urszuli Rycombel oraz Panów: Wojciecha Ryłko, Tadeusza Szypowskiego, Stanisława Sudnika, Kazimierza Czuby, Józefa Wilkońa, Huberta Idźkowskiego i Zenona Dudajek zostały udostępnione dla potrzeb wystawy “Dla Pokoleń” przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. Serdecznie dziękujemy!

 

Utwory muzyczne pochodzą z The Free Music Archive (https://freemusicarchive.org/). Żaden utwór lub fragment nie może być wykorzystany w celach komercyjnych. 

Projekt jest współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na
lata 2014-2020