Wojciech Ryłko

Projekt jest współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na
lata 2014-2020