Kontakt


Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokraci ERWIN
ul. Sandomierska 26a/21
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 48608057173
e-mail: erwin@erwin.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na
lata 2014-2020